Fotografías da igrexa de Eiras en 1995


Máis fotografías da igrexa de Eiras e da súa contorna 

© F. González Iglesias. Xaneiro de 2020. Dereitos reservados